√ Buku Teks Sains Tingkatan 1 KSSM (Download PDF)

Buku Teks Sains Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM adalah sebuah buku rujukan yang penting bagi murid-murid Tingkatan 1 di Malaysia. Buku ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, Tingkatan 1 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan digubal dengan tujuan untuk memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013–2025.

Kandungan Buku Teks Sains Tingkatan 1

Buku teks ini merangkumi berbagai topik penting dalam sains yang perlu diketahui oleh pelajar Tingkatan 1. Ia dipecahkan kepada sembilan bab yang membincangkan berbagai aspek sains dari biologi hingga fisika dan kimia.

Bab 1: Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik

Bab ini memberi pengenalan kepada penyiasatan saintifik dan bagaimana ia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Ia juga membincangkan tentang penggunaan makmal sains dan alat-alat pengukur, serta langkah-langkah dalam menjalankan penyiasatan saintifik.

Bab 2: Sel sebagai Unit Asas Hidupan

Bab ini membincangkan tentang sel sebagai unit asas hidupan, struktur, fungsi dan organisasi sel, serta proses respirasi sel dan fotosintesis.

Bab 3: Koordinasi dan Gerak Balas

Bab ini membincangkan tentang homeostasis dalam benda hidup, yang merujuk kepada bagaimana sistem biologi mengawal keadaan dalaman dalam menangani perubahan persekitaran.

Bab 4: Pembiakan

Bab ini mengkaji topik pembiakan, termasuk pembiakan seks dan aseks, sistem pembiakan manusia, kitar haid, persenyawaan dan kehamilan, serta pembiakan tumbuhan.

Bab 5: Jirim

Bab ini membincangkan tentang jirim dalam alam dan tiga keadaan jirim.

Bab 6: Jadual Berkala

Bab ini memberi penekanan kepada pengelasan unsur, campuran, dan sebatian dalam konteks jadual berkala.

Bab 7: Udara

Bab ini membincangkan tentang komposisi udara, pembakaran, dan pencemaran udara.

Bab 8: Cahaya dan Optik

Bab ini membincangkan tentang penggunaan cermin, sifat cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya, penyebaran cahaya, penyerakan cahaya, penambahan dan penolakan cahaya.

Bab 9: Bumi

Bab ini membincangkan tentang sistem dan struktur Bumi, bahan Bumi, proses utama Bumi, fenomena geobencana, usia Bumi, dan sumber Bumi dan geologi gunaan.

Muat Turun Buku Teks Sains Tingkatan 1 Lengkap

NoBuku Sains Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Sains Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 9)?

Muat Turun Buku Teks Sains Tingkatan 1 Setiap Bab

NoBuku Teks Sains Tingkatan 1Pautan
1Sains Tingkatan 1 – Kandungan?
2Sains Tingkatan 1 – Bab 1?
3Sains Tingkatan 1 – Bab 2?
4Sains Tingkatan 1 – Bab 3?
5Sains Tingkatan 1 – Bab 4?
6Sains Tingkatan 1 – Bab 5?
7Sains Tingkatan 1 – Bab 6?
8Sains Tingkatan 1 – Bab 7?
9Sains Tingkatan 1 – Bab 8?
10Sains Tingkatan 1 – Bab 9?
11Sains Tingkatan 1 – Jawapan, Rujukan?

Buku Teks Sains KSSM Lengkap

NoBuku Teks Sains KSSM
1Buku Teks Sains Tingkatan 1
2Buku Teks Sains Tingkatan 2
3Buku Teks Sains Tingkatan 3
4Buku Teks Sains Tingkatan 4
5Buku Teks Sains Tingkatan 5

Kesimpulan

Buku Teks Sains Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM adalah buku rujukan yang luar biasa untuk pelajar Tingkatan 1 di Malaysia. Dengan kandungan yang kaya dan komprehensif, ia membantu mempersiapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam sains. Muat turun versi digital buku teks ini hari ini dari teks.my untuk memulakan perjalanan pembelajaran anda!

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.