√ Buku Teks Matematik Tingkatan 1 KSSM (Download PDF)

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 KSSM merupakan rujukan penting untuk subjek Matematik Tingkatan 1. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan buku teks digital ini sebagai sebahagian daripada inovasi pendidikan digital mereka.

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) dan mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai, serta menerapkan Kemahiran Abad ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Buku ini mengandungi 13 bab yang telah disusun secara sistematik dan menarik agar dapat memupuk minat murid dalam Matematik. Setiap bab dimulakan dengan halaman rangsangan melalui foto yang menarik disertai soalan yang merangsang perbincangan dan pemahaman dalam kalangan murid sesuai dengan konteks situasi harian​1​.

Buku teks ini tidak hanya mencakupi nota-nota padat bagi setiap bab, tetapi juga melibatkan elemen-elemen penting lain yang menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan berkesan.

Topik Perbincangan Setiap Bab

Bab 1: Nombor Nisbah

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Nombor Bulat
 • Operasi Aritmetik Asas yang melibatkan nombor bulat
 • Pecahan positif dan pecahan negatif
 • Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif
 • Nombor Nisbah

Bab 2: Faktor dan Gandaan

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Faktor, Faktor Perdana, dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)
 • Gandaan, Gandaan Sepunya, dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK)

Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga, dan Punca Kuasa Tiga

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Kuasa Dua dan Punca Kuasa Dua
 • Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

Bab 4: Nisbah, Kadar, dan Kadaran

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Nisbah
 • Kadar
 • Kadaran
 • Hubungan antara Nisbah, Kadar, dan Kadaran dengan Peratusan, Pecahan, dan Perpuluhan

Bab 5: Ungkapan Algebra

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Pemboleh Ubah dan Ungkapan Algebra
 • Ungkapan Algebra yang melibatkan operasi aritmetik asas

Bab 6: Persamaan Linear

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Persamaan Linear dalam Satu Pemboleh Ubah
 • Persamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah
 • Persamaan Linear Serentak dalam Dua Pemboleh Ubah

Bab 7: Ketaksamaan Linear

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Ketaksamaan
 • Ketaksamaan Linear dalam Satu Pemboleh Ubah

Bab 8: Garis dan Sudut

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Garis dan Sudut
 • Sudut yang berkaitan dengan Garis Bersilang
 • Sudut yang berkaitan dengan Garis Selari dan Garis Rentas Lintang

Bab 9: Poligon Asas

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Poligon
 • Sifat Segi Tiga dan Sudut Pedalaman serta Sudut Peluaran Segi Tiga
 • Sifat Sisi Empat dan Sudut Pedalaman serta Sudut Peluaran Sisi Empat

Bab 10: Perimeter dan Luas

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Perimeter
 • Luas Segi Tiga, Segi Empat Selari, Lelayang, dan Trapezium
 • Hubungan antara Perimeter dan Luas

Bab 11: Pengenalan Set

Topik yang dibincangkan dalam bab ini meliputi:

 • Set
 • Gambar Rajah Venn, Set Semesta, Pelengkap bagi suatu Set, dan Subset

Bab 12: Pengendalian Data

Topik yang dibincangkan dalam bab ini termasuk:

 • Proses Pengumpulan, Pengorganisasian, dan Perwakilan Data, serta Pentafsiran Perwakilan Data

Bab 13: Teorem Pythagoras

Topik yang dibincangkan dalam bab ini termasuk:

 • Teorem Pythagoras
 • Aplikasi Teorem Pythagoras

Download Buku Teks Matematik Tingkatan 1 per Bab


No
Buku Matematik Tingkatan 1Pautan
1Matematik Tingkatan 1 – Kandungan?
2Matematik Tingkatan 1 – Bab 1?
3Matematik Tingkatan 1 – Bab 2?
4Matematik Tingkatan 1 – Bab 3?
5Matematik Tingkatan 1 – Bab 4?
6Matematik Tingkatan 1 – Bab 5?
7Matematik Tingkatan 1 – Bab 6?
8Matematik Tingkatan 1 – Bab 7?
9Matematik Tingkatan 1 – Bab 8?
10Matematik Tingkatan 1 – Bab 9?
11Matematik Tingkatan 1 – Bab 10?
12Matematik Tingkatan 1 – Bab 11?
13Matematik Tingkatan 1 – Bab 12?
14Matematik Tingkatan 1 – Bab 13?
15Matematik Tingkatan 1 – Jawapan?

Buku Teks Matematik KSSM Lengkap

NoBuku Teks Matematik KSSM
1Buku Teks Matematik Tingkatan 1
2Buku Teks Matematik Tingkatan 2
3Buku Teks Matematik Tingkatan 3
4Buku Teks Matematik Tingkatan 4
5Buku Teks Matematik Tingkatan 5

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari teks.my, Buku Teks Matematik Tingkatan 1 adalah sumber yang berharga untuk membimbing pelajar dalam perjalanan mereka mempelajari Matematik, membina pemahaman mereka tentang konsep penting, dan memperkasakan mereka dengan kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dalam subjek ini dan di luar kelas.

Harap maklum bahawa kandungan buku teks ini mungkin berbeza bergantung kepada edisi atau penerbitan buku. Untuk maklumat yang lebih tepat, anda disarankan untuk merujuk kepada buku teks anda sendiri atau berbincang dengan guru Matematik anda.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.