√ Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1 KSSM (Download PDF)

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tingkatan 1 merupakan salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Buku ini disediakan dalam format digital, khususnya PDF, dan bertujuan sebagai sumber rujukan utama untuk pelajar sekolah menengah.

Format Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tingkatan 1

Buku teks ini disediakan dalam format PDF, yang membolehkan pelajar dan guru mengaksesnya melalui pelbagai peranti seperti komputer dan telefon pintar. Dengan format digital ini, buku teks boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, asalkan ada akses internet.

Isi Pembahasan Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1

Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1 membincangkan beberapa topik utama seperti berikut:

Dengar (Listening):

 1. Memahami makna dalam pelbagai konteks biasa dengan sedikit atau tanpa sokongan.
 2. Memahami informasi dan butiran spesifik dalam teks panjang dan mudah dalam pelbagai topik biasa.
 3. Memahami urutan panjang arahan kelas.
 4. Memahami soalan yang lebih kompleks.
 5. Memahami naratif panjang dengan sokongan dalam pelbagai topik biasa.
 6. Menggunakan strategi mendengar yang sesuai dalam pelbagai konteks.

Cakap (Speaking):

 1. Mengkomunikasikan maklumat, idea, pendapat, dan perasaan dengan jelas dalam topik-topik biasa.
 2. Bertanya dan memberikan maklumat terperinci tentang diri sendiri dan orang lain.
 3. Bertanya dan menerangkan rancangan atau acara masa depan.
 4. Menerangkan dan memberikan sebab untuk nasihat mudah.
 5. Menggunakan daftar dengan sewajarnya.
 6. Bertanya dan menerangkan peribadi.
 7. Menggunakan strategi komunikasi yang sesuai.
 8. Berkomunikasi dengan betul kepada kumpulan kecil atau besar dalam topik-topik biasa.
 9. Menceritakan cerita pendek, peristiwa, dan pengalaman.

Baca (Reading):

 1. Memahami poin utama dalam teks panjang dan mudah.
 2. Menggunakan sumber cetak dan digital biasa dengan sedikit sokongan untuk memeriksa makna.
 3. Memahami butiran dan informasi spesifik dalam teks panjang dan mudah.
 4. Menebak makna kata-kata yang tidak dikenal dari petunjuk yang diberikan oleh kata-kata yang dikenal dan konteks.
 5. Membaca dan menikmati fiksi / bukan fiksi dan teks cetak dan digital lain yang sesuai dan menarik.
 6. Meneroka dan memperluas idea untuk pembangunan peribadi dengan membaca secara bebas dan luas.

Tulis (Writing):

 1. Memberikan maklumat terperinci tentang diri sendiri dan orang lain.
 2. Menerangkan rancangan atau acara masa depan.
 3. Menerangkan peribadi.
 4. Menulis dengan jelas melalui cetak dan digital

Download Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1

NoBuku DigitalPautan
1Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1 KSSM (Form 1)?
2Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1 KSSM (Pulse 2)?

Buku Teks Bahasa Inggeris KSSM Lengkap

NoBuku Teks Bahasa Inggeris KSSM
1Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1
2Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 2
3Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 3
4Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 4
5Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 5

Kesimpulan

Mengikut teks.my, buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 1 merangkumi empat kemahiran utama bahasa, iaitu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis.

Dalam aspek mendengar, buku ini menekankan kepentingan memahami makna dalam konteks biasa dan memahami instruksi, soalan, dan naratif panjang.

Untuk aspek bercakap, penekanan diberikan pada kemampuan untuk mengkomunikasikan maklumat, idea, dan pendapat; bertanya dan menjawab soalan mengenai diri sendiri dan orang lain; menjelaskan rancangan masa depan dan peribadi; dan berinteraksi dalam kumpulan kecil atau besar.

Aspek membaca memfokuskan pada memahami teks panjang dan mudah, menggunakan sumber digital dan cetak, memahami butiran dan informasi spesifik dalam teks, dan meneroka idea melalui pembacaan yang luas dan bebas.

Akhirnya, dalam aspek menulis, buku ini membantu pelajar untuk mengkomunikasikan maklumat tentang diri mereka sendiri dan orang lain, menerangkan rancangan masa depan dan peribadi, dan menulis dengan jelas dalam format cetak dan digital

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.