√ Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 (Download PDF)

Buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 ini mengalirkan hasrat yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 2, yang mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), yang disiapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Buku ini disajikan dengan bahan berwarna-warni yang menarik perhatian.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Seni Bahasa, dan Tatabahasa yang tercantum dalam DSKP diatur mengikut tingkat kesulitannya, dari yang mudah hingga yang mencabar, berdasarkan urutan bab, dengan harapan kemahiran dan pengetahuan ini dapat dipelajari secara progresif.

Buku ini diilhamkan oleh 18 tema yang beraneka ragam, dengan 36 unit pembelajaran yang didasarkan pada modul yang dibahagikan mengikut tiga kemahiran bahasa utama, seni bahasa, dan tatabahasa. Walaupun tema-tema ini serupa dengan buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 1, namun bahan-bahan yang dipilih berbeza.

Pemilihan bahan ini telah dilakukan dengan teliti, mempertimbangkan pelbagai faktor termasuk selera kumpulan sasaran, kepentingan, keperluan, kesesuaian, kemudahbacaan, kebolehbacaan, ketepatan, kesahan, dan variasi bahan untuk memastikan bahan yang digunakan sebagai rangsangan adalah memenuhi piawai. Bahan-bahan ini diperoleh dari pelbagai sumber, termasuk sumber sekunder melalui bacaan dan rujukan, serta sumber primer melalui pemerhatian, kajian lapangan, dan wawancara.

Dalam aspek penyajian, bahan-bahan terpilih ini disampaikan dalam bentuk yang segar dan menarik. Gabungan antara teks, audio, video, dan grafik, serta penggunaan warna yang bijak, membuat setiap halaman memberi pengalaman pembelajaran yang menarik dan berharga bagi murid. Grafik dan gambar beresolusi tinggi yang digunakan bukan hanya sebagai hiasan, tetapi setiap elemen tersebut membawa makna yang tersendiri, walaupun diletakkan di halaman rangsangan bagi setiap tema.

Teknologi QR Code juga digunakan secara khusus untuk memuatkan bahan bantu belajar dalam bentuk audio dan video untuk kemahiran mendengar dan bertutur. QR Code ini juga berisi maklumat tambahan dalam bentuk teks, seperti nota tatabahasa, info bestari, jawapan latihan tatabahasa, dan lain-lain.

Untuk memudahkan penggunaan buku ini, setiap halaman disertai dengan pernyataan Standard Pembelajaran (SP). Aktiviti yang dicadangkan juga bersifat umum, memberi kebebasan kepada guru dan murid untuk menentukan strategi dan teknik pengajaran serta pembelajaran yang sesuai dengan minat, kecenderungan, kesediaan, dan keperluan murid, serta fasiliti yang ada. Selain itu, latihan tambahan untuk penguasaan kendiri disediakan untuk memperkaya pengalaman belajar murid.

Permainan bahasa yang kreatif, santai, dan mendidik turut dimasukkan sebagai nilai tambah dalam buku ini. Empat bahagian penilaian yang mencakupi semua konstruk dan kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh murid disertakan juga. Keempat-empat penilaian ini dibentuk dengan pelbagai rangsangan dan jenis soalan, untuk menguji penguasaan bahasa mereka.

Ikon-ikon menarik juga digunakan untuk menerangkan bahagian-bahagian tertentu dalam buku ini.

Isi Kandungan

TEMA 1: KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Unit 1 Anda Sihat Anda Ceria
Pendahuluan
Aktiviti Pembelajaran Abad Ke-21
Unit 2 Kebersihan Lambang Keperibadian

TEMA 2: MENIMBA ILMU
Unit 3 Indahnya Menuntut Ilmu
Unit 4 Ilmu Penyuluh Hidup

TEMA 3: KERJAYA KE MERCU IMPIAN
Unit 5 Cita-cita Setinggi Bintang
Unit 6 Budi Disemai, Bakti Dituai

TEMA 4: INTEGRITI AMALAN KITA
Unit 7 Remaja Berintegriti
Unit 8 Integrasi Teras Kehidupan

TEMA 5: BAHASA DAN SASTERA
Unit 9 Bahasaku di Persada Dunia
Unit 10 Indah Sastera, Cantik Bahasa

TEMA 6: TELADANI SEJARAH HARGAI WARISAN
Unit 11 Sejarah Kita
Unit 12 Pusaka Tanah Air

TEMA 7: INDAH SENI GAH BUDAYA
Unit 13 Warna-warni Budaya
Unit 14 Segalanya Bermula di Sini

TEMA 8: UTAMAKAN KESELAMATAN
Unit 15 Keselamatan Diri
Unit 16 Anda Prihatin, Anda Selamat

TEMA 9: SUKAN DAN REKREASI
Unit 17 Sukan Milik Semua
Unit 18 Seronoknya Beriadah

TEMA 10: SELAMAT DATANG KE MALAYSIA
Unit 19 Kenali Malaysia
Unit 20 Cintai Malaysia

TEMA 11: PERPADUAN
Unit 21 Indahnya Ukhuwah
Unit 22 Teras Keharmonian

TEMA 12: NEGARAKU JATI DIRIKU
Unit 23 Semarak Negara
Unit 24 Hayati Rukun Negara

TEMA 13: EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGA
Unit 25 Ekonomi dan Perniagaan
Unit 26 Bijak Wang

TEMA 14: BERBUDI KEPADA ALAM
Unit 27 Suburnya Bumiku
Unit 28 Di Tanah dan di Air

TEMA 15: SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Unit 29 Hebatnya Teknologi
Unit 30 Dunia Kreativiti

TEMA 16: PELESTARIAN ALAM
Unit 31 Dunia Hanya Pinjaman
Unit 32 Buana Menguntum Senyum

TEMA 17: ERA BAHARU INDUSTRI
Unit 33 Industri Berdaya Saing
Unit 34 Industri Berdaya Maju

TEMA 18: PENTADBIRAN DAN POLITIK
Unit 35 Patriot Bangsa
Unit 36 Pemimpin Berjasa, Negara Berjaya

Download Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 per UnitPautan
1Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Kandungan?
2Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 1?
3Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 2?
4Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 3?
5Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 4?
6Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 5?
7Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 6?
8Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 7?
9Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 8?
10Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 9?
11Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 10?
12Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 11?
13Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 12?
14Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 13?
15Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 14?
16Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 15?
17Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 16?
18Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 17?
19Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 18?
20Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 19?
21Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 20?
22Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 21?
23Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 22?
24Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 23?
25Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 24?
26Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 25?
27Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 26?
28Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 27?
29Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 28?
30Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 29?
31Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 30?
32Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 31?
33Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 32?
34Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 33?
35Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 34?
36Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 35?
37Bahasa Melayu Tingkatan 2 – Unit 36?

Download Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 (Semua Tema)

NoBuku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 per UnitPautan
1Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 2 (Unit 1 – Unit 36)?
2Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 2 (Unit 1 – Unit 36) (alternatif)?

Buku Teks Bahasa Melayu Lengkap

NoBuku Teks Bahasa Melayu KSSM
1Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 1
2Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 2
3Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 3
4Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4
5Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 ini merupakan satu sumber pembelajaran yang menarik dan inovatif, yang mengikuti Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 2 dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Buku ini dirangka dengan teliti, menyediakan pelbagai bahan berwarna-warni dan persembahan yang segar, termasuk gabungan teks, audio, video, dan grafik, serta teknologi QR Code untuk meningkatkan pembelajaran. Ia juga menawarkan aktiviti pelengkap untuk memenuhi keperluan pelbagai jenis murid. Dengan mengandungi elemen bahasa kreatif, permainan, dan penilaian yang komprehensif, buku ini diharap dapat membantu murid menguasai bahasa Melayu secara beransur maju dan efektif.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.