√ Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku teks Bahasa Melayu Tahap 5 ini menggambarkan keinginan yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP) Tahap 5, Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang telah disiapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Buku ini disusun dengan menggunakan bahan berwarna-warni yang menarik dan unik. Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Aspek Seni Bahasa, dan Aspek Tatabahasa yang tercantum dalam DSKP diatur mengikut kesesuaian, mulai dari tahap yang mudah hingga tahap yang mencabar, berdasarkan tema-tema yang disusun, dengan harapan kemahiran dan pengetahuan ini dapat dipelajari secara bertahap.

Buku ini berisi rangsangan dari 16 tema yang menjadi dasar bagi pembelajaran berdasarkan modul. Modul ini dibagi menjadi tiga kemahiran bahasa utama, aspek seni bahasa, dan aspek tatabahasa. Pemilihan bahan dilakukan dengan teliti, mempertimbangkan berbagai faktor seperti selera kumpulan sasaran, relevansi, kebutuhan, dan kesesuaian topik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahan yang digunakan sesuai standar. Bahan-bahan ini diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber primer melalui observasi, studi lapangan, dan wawancara, maupun sumber sekunder melalui literatur dan referensi. Bahan ilmiah dari berbagai sumber ini dapat merangsang pemikiran siswa.

Dari segi presentasi, bahan-bahan yang dipilih ini ditampilkan pada halaman berdampingan yang menarik, segar, dan gaya. Penyajian halaman berdampingan ini memudahkan penyajian topik dengan mendalam melalui variasi teks dan grafik yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Grafik dan gambar beresolusi tinggi yang digunakan bukan hanya sebagai hiasan, melainkan masing-masing memiliki makna sendiri, bahkan jika ditempatkan di halaman rangsangan untuk setiap tema.

Teknologi QR Code atau Quick Response Code juga digunakan khusus untuk menyertakan bahan pembelajaran dalam bentuk audio dan video untuk kemahiran mendengar dan bertutur. QR Code ini juga digunakan untuk menyimpan informasi tambahan dalam bentuk teks, seperti catatan tatabahasa, informasi pintar, jawaban latihan, dan lainnya. Buku ini juga memanfaatkan teknologi realitas tambahan, dikenal juga sebagai Augmented Reality (AR), sebagai alat bantu dalam mengajar. Dalam buku ini, AR digunakan dalam bentuk video dan 3D untuk menarik minat siswa dalam mempelajari bahasa Melayu.

Untuk membuat buku teks ini lebih ramah pengguna, pernyataan Standar Pembelajaran (SP) disertakan di sebelah kanan halaman untuk setiap kemahiran bahasa. Bagian aktivitas juga dibagi menjadi dua. Aktivitas dengan teks berwarna hitam adalah aktivitas yang terkait dengan SP. Aktivitas tambahan ini, ditandai dengan teks berwarna biru, ditambahkan untuk memperkaya pengalaman belajar.

Kemahiran Menulis – Bagian ini mencakup sembilan SP yang dimulai dengan menjelaskan makna kalimat hingga menulis esai dengan wacana yang lengkap, mengolah, dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan tulisan dan grafik, selain dari kemampuan mengedit dan menyunting kalimat dalam berbagai teks.

Buku ini meliputi bagian bacaan luas, pemulihan, penguatan, pengayaan, dan penilaian, selain dari tiga kemampuan bahasa utama dan dua aspek, yaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Sebagai contoh, dalam bagian penilaian, ketiga penilaian mencakup semua konstruk dan kemampuan yang penting. Penilaian ini juga ditampilkan dalam berbagai stimulus dan bentuk pertanyaan yang menghadapkan siswa pada berbagai jenis item, termasuk item Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (KBAT). Buku ini juga menampilkan ikon-ikon yang menarik untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Pemetaan Kandungan
Aktiviti Pembelajaran Abad Ke-21
Teknik Bacaan

TEMA 1 Anda Bersih, Anda Sihat
Cergaskan Dirimu
Kawal Sebelum Tular
Seni Memberikan Erti
Bersih Itu Indah
Kebersihan Jadi Amalan
Gerai Bersih Pilihan Hati
Makan Sayur, Anda Sihat
Cegah Kanser

TEMA 2 Sukan dan Rekreasi
Seni Gimrama
Sama tetapi Tidak Serupa
Gerakkan Kakimu
Dari Petak ke Petak
Mencandat Sotong
Permainan Kata
Dalam Dilema

TEMA 3 Kerjaya Meniti Jaya
Suka-suka Menjadi Kerjaya
Tuah di Sebalik Bungkusan
Berkhidmat untuk Negara
Ajaibnya Kuasa Tangan
Dunia Kerjaya
Permainan Bahasa

TEMA 4 Bersatu Kita Teguh
Bulat Air kerana Pembetung
Wisma Putra
Aman Makmur Malaysia
Uniknya Rakyat Malaysia
Tak Kenal maka Tak Cinta
Seia Sekata di Pentas Antarabangsa

TEMA 5 Pendidikan untuk Semua
Mendidik Insan Istimewa
Tiada Tercicir, Tiada Terpinggir
Membina Sahsiah Unggul
Demi Masa Hadapan
Pendidikan Asas Kemajuan
Penilaian

TEMA 6 Sains, Teknologi dan Inovasi
Sisa yang Bermanfaat
Kreativiti Menjanakan Inovasi
Indahnya Bimasakti
Kecil tetapi Raksasa
Hakikat Pokok Pisang
Potensi Hidrogen

TEMA 7 Pertanian, Penternakan dan Perikanan
Penawar dalam Sajian
Kluq! Kluq! Kluq!
Pasaran dan Pemasaran
Rona Akuatik
Taman Anggur Khatulistiwa
Masam yang Berharga

TEMA 8 Melancong Mencari Makna
Lestarikan Keindahan Bumi Kita
Mutiara yang Bersinar
Indahnya Negaraku
Lenggong, Oh, Lenggong!
Pelancongan Tanah Tinggi
Antara Lancong dengan Lancung

TEMA 9 Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
Kewangan Berhemat, Hidup Selamat
Untung Besar
Transaksi Tanpa Tunai
Dari Kopitiam ke Kafe Hipster
Perniagaan Pengantaraan
Cabaran Usahawan
Jutawan Internet

TEMA 10 Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
Ekosistem Hutan Paya Bakau
Kuasa daripada Alam
Barang Lama, Kehidupan Baharu
Gaya Hidup Lestari
Konservasi Alam
Penilaian

TEMA 11 Dunia Selamat Milik Kita
Berbelanja Tanpa Waswas
Keselamatan Anda, Tanggungjawab Kami
Negara Sentosa, Rakyat Selesa
Bahaya di Sebalik Dawai
Beretika di Jalan Raya
Dunia Bahagia untuk Semua

TEMA 12 Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
Irama Antan dan Lesung
Pemanis Mulut dari Pahang
Serlahkan Identitimu
Suku Kaum Temuan
Sana Sini Seni
Kilauan Manikam

TEMA 13 Jati Diri, Warganegara Patriotik
Aku Negaraku
Bukit Sama Didaki, Lurah Sama Dituruni
Permata di Pelimbahan
Pahlawanku
Simbol Kedaulatan Negara
Masa Itu Emas
Tiket Merentas Benua

TEMA 14 Citra Bahasa dan Sastera Kita
Daripada Minda kepada Tinta Ilmu
Jawi Peranakan
Bacalah dengan Hatimu
Impian Anda, Impian Kami
Peribahasa Warisan Kita
Pemburu Kota
Dirgahayu Bahasaku
Puisi Penyeri Acara

TEMA 15 Industri Cemerlang, Negara Gemilang
Tunjang Ekonomi Negara
Rezeki daripada Alam
Zaman Beralih, Musim Bertukar
Perabot Buatan Kita
Industri Pascamoden
Laba daripada Makanan
Negara Maju, Rakyat Sejahtera
Pelancongan Kesejahteraan

TEMA 16 Integriti
Indahnya Kejujuran
Kronisme, Nepotisme, Kleptokrasi
Pengurusan Integriti
Untung tetapi Rugi
Keperibadian Penjawat Awam
Penilaian

Jawapan/Lampiran Pilihan
Glosari
Senarai Rujukan
Indeks
Skrip Pendengaran

Download Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5 (Per Tema)

NoDownload Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5 Per TemaPautan
1Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Kandungan?
2Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 1 / Tema 1?
3Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 2 / Tema 2?
4Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 3 / Tema 3?
5Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 4 / Tema 4?
6Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 5 / Tema 5?
7Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 6 / Tema 6?
8Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 7 / Tema 7?
9Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 8 / Tema 8?
10Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 9 / Tema 9?
11Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 10 / Tema 10?
12Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 11 / Tema 11?
13Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 12 / Tema 12?
14Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 13 / Tema 13?
15Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 14 / Tema 14?
16Bahasa Melayu Tingkatan 5 – Bab 15 / Tema 15?

Download Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5 (Semua Tema)

NoDownload Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5 Semua TemaPautan
1Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 5 (Tema 1 – Tema 16)?

Buku Teks Bahasa Melayu Lengkap

NoBuku Teks Bahasa Melayu KSSM
1Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 1
2Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 2
3Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 3
4Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4
5Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Bahasa Melayu Tahap 5 ini merangkum DSKP Tahap 5 KSSM dengan konten berwarna-warni yang menarik. Menggarisbawahi Kemahiran Mendengar, Bertutur, Membaca, Menulis, Seni Bahasa, dan Tatabahasa, dengan progres dari mudah hingga mencabar. Modul berfokus pada 16 tema, terbagi dalam tiga kemahiran utama, seni bahasa, dan tatabahasa. Bahan dipilih dengan cermat dari sumber primer dan sekunder, didukung oleh QR Code dan AR untuk audio, video, dan pengalaman tambahan. Buku ini mendukung pembelajaran bertahap, menekankan KBAT, dan menampilkan ikon penjelas.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.