√ Buku Teks Pertanian Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku pengajaran subjek PERTANIAN untuk pelajar Tingkatan Lima di sekolah menengah ini mewakili kelanjutan daripada buku pengajaran subjek PERTANIAN Tingkatan Empat. Kandungan di dalam buku pengajaran ini didasarkan atas Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi subjek PERTANIAN Tingkatan Lima. Penulisan buku ini dirangka dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), dengan tekad untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti, menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan insan secara holistik.

Buku pengajaran subjek PERTANIAN ini bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan tentang domain pertanian dan juga mengajar nilai-nilai keusahawanan untuk membentuk para usahawan dalam bidang pertanian. Tidak hanya itu, buku ini juga berusaha membentuk kemahiran serta meningkatkan status dan martabat pertanian sebagai punca utama bekalan makanan di negara, sekaligus mampu menjana produk pertanian yang selamat, kreatif, mempunyai nilai komersial, dan berasaskan teknologi lestari. Buku ini terdiri daripada dua (2) bahagian, iaitu Sains Tumbuhan dan Pengeluaran Tanaman. Setiap unit dalam buku ini akan diawali dengan satu muka surat pendahuluan yang bertujuan untuk menarik minat pelajar agar ingin mengetahui lebih lanjut mengenai isi kandungan tersebut. Ini kemudiannya diikuti dengan bahagian intipati pembelajaran, eksperimen, aktiviti, refleksi, dan pengembangan pemikiran. Materi pembelajaran dalam setiap unit disampaikan dengan gaya yang mudah difahami, dengan menggunakan penerangan dalam bentuk peta konsep i-THINK, rajah, jadual, serta gambar-gambar yang jelas. Di samping itu, terdapat pengetahuan tambahan yang diberikan dalam bentuk maklumat tambahan, kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), dan rujukan kepada sumber maklumat teknologi.

Secara keseluruhannya, pengetahuan yang terkandung dalam buku ini membantu pelajar untuk menguasai aspek kognitif (pengetahuan), psikomotor (kemahiran), serta afektif (nilai dan sikap).

Penulis dengan harapan bahawa buku pengajaran subjek PERTANIAN untuk pelajar Tingkatan Lima di Sekolah Menengah ini dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh KPM. Semoga buku ini dapat membantu dalam membentuk individu yang cemerlang, berpikiran kritis, inovatif, dan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam memperkukuhkan modal insan dan mengangkat martabat diri.

Isi kandungan

Muka Surat
Pendahuluan iii
Penerangan Ikon iv

BAB 1.0 SAINS TUMBUHAN 1
1.1 Fisiologi Tumbuhan
1.1.1 Jenis Tumbuhan
1.1.2 Struktur Luaran Tumbuhan
1.1.3 Struktur Dalaman Tumbuhan
1.1.4 Perbezaan Struktur Luaran Tumbuhan
1.1.5 Melakar dan Mereka Bentuk Struktur Luaran dan Dalaman Tumbuhan
1.1.6 Membina dan Mencipta Model Struktur Dalaman dan Luaran Tumbuhan
Refleksi
Jana Minda
1.2 Proses Fisiologi Tumbuhan
1.2.1 Proses Utama Fisiologi Tumbuhan
1.2.2 Hubung kait Proses Fotosintesis
1.2.3 Faktor Mempengaruhi Kadar Fotosintesis
1.2.4 Kesan Terhadap Pertumbuhan Tumbuhan
1.2.5 Menentukan Keperluan Cahaya Untuk Fotosintesis
Refleksi
Jana Minda

BAB 2.0 PENGELUARAN TANAMAN
2.1 Projek Tanaman
2.1.1 Jenis Tanaman Makanan
2.1.2 Mekanisasi Pertanian
2.1.3 Penanaman
2.1.4 Kepentingan Nutrien
2.1.5 Penanaman Menggunakan Tanah dan Tanpa Tanah
2.1.6 Pembajaan
2.1.7 Pembajaan Tanaman Tanpa Tanah
2.1.8 Reka Bentuk Sistem Penanaman
2.1.9 Projek Penanaman
Refleksi
Jana Minda
2.2 Pengawalan Perosak Tanaman
2.2.1 Perundangan Alam Sekitar Dalam Pengawalan Perosak Tanaman
2.2.2 Pengurusan Pengawalan Perosak Tanaman
2.2.3 Kaedah Pengawalan Perosak Tanaman
2.2.4 Kesan Pengawalan Perosak Tanaman
2.2.5 Kesan Aktiviti Pengawalan Perosak Tanaman Terhadap Alam Sekitar
Refleksi
Jana Minda
2.3 Penuaian Dan Penyimpanan Hasil Tanaman
2.3.1 Penuaian Hasil
2.3.2 Kaedah Penyimpanan Hasil Tuaian
2.3.3 Pemantauan Kualiti Hasil Tanaman Di Tempat Penyimpanan
Refleksi
Jana Minda
2.4 Pemasaran Hasil Tanaman
2.4.1 Strategi Pemasaran
2.4.2 Kehendak Pasaran
2.4.3 Aktiviti Pemasaran Hasil Pertanian
2.4.4 Harga Pasaran
2.4.5 Perbandingan Harga Pasaran
Refleksi
Jana Minda
2.5 Pengurusan Kewangan
2.5.1 Modal Permulaan dan Modal Akhir
2.5.2 Dokumen
2.5.3 Hasil Pendapatan Projek Tanaman
2.5.4 Penyata Untung Rugi Projek Tanaman
2.5.5 Menghitung Pulangan Modal dan Titik Pulangan Modal
2.5.6 Membuat Keputusan
Refleksi
Jana Minda

Glosari Indeks
Bibliografi

Download Buku Teks Pertanian Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4Pautan
1Buku Teks Digital Pertanian KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Pertanian KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku pengajaran Pertanian Tingkatan Lima ini meneruskan buku Tingkatan Empat dengan asas DSKP. Sesuai KSSM, buku ini ajarkan ilmu pertanian dan nilai keusahawanan, kembangkan kemahiran serta martabat pertanian. Dua bahagian: Sains Tumbuhan dan Pengeluaran Tanaman. Setiap unit menarik minat pelajar dengan pendahuluan, eksperimen, aktiviti, dan KBAT. Materi mudah difahami dengan peta konsep, gambar, dan rujukan teknologi. Buku ini membentuk aspek pengetahuan, kemahiran, nilai, dan sikap pelajar, memenuhi matlamat KPM dan mendorong individu cemerlang serta inovatif.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.