√ Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 5 (PDF)

Buku teks bagi subjek Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 5 ini telah dihasilkan berdasarkan Panduan Standard Kurikulum dan Penilaian (PSKP). Subjek ini merupakan salah satu daripada pilihan mata pelajaran dalam kategori Elektif Khusus (MPEI) yang berfokus pada kemahiran khusus. Matlamat utamanya adalah untuk menyediakan pelajar dengan pendidikan yang komprehensif dan seimbang, serta membentuk individu yang berakhlak mulia, kreatif, kritis, dan inovatif untuk menghadapi cabaran dalam abad ke-21.

Topik yang dibawakan dalam buku ini adalah perkembangan daripada kandungan buku pada tahap sebelumnya, iaitu tingkatan 4. Terdapat tujuh topik utama yang akan diperkenalkan kepada pelajar. Kesemua isi kandungannya diarahkan untuk memperkukuh pemahaman asas sebelum menggali lebih mendalam ke dalam perbincangan yang lebih kompleks.

Setiap bab buku ini bermula dengan halaman pembuka yang menampilkan gambar dan matlamat pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar. Panduan tambahan juga disediakan untuk memberikan penerangan yang lebih luas mengenai topik yang akan dipelajari. Di akhir setiap bab, terdapat latihan-latihan pengukuhan untuk menguji pemahaman pelajar selepas mereka menyelesaikan pemerolehan ilmu tentang topik tertentu.

Buku ini diharapkan dapat memperkukuhkan asas kefahaman yang diperlukan oleh pelajar yang meminati bidang teknikal sebelum mereka melangkah ke peringkat pengajian yang lebih tinggi. Semoga buku teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 5 ini akan menjadi rujukan yang penting dan panduan berguna bagi guru-guru dan pelajar-pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Pengenalan Ikon

BAB 1 LUKISAN PERSPEKTIF
1.1 Konsep dan Jenis Lukisan Perspektif
1.2 Elemen Lukisan Perspektif
1.3 Lukisan Perspektif bagi Pelbagai Bongkah

BAB 2 LUKISAN PENGORAKAN
2.1 Konsep Lukisan Pengorakan
2.2 Lukisan Pengorakan Kaedah Selari
2.3 Lukisan Pengorakan Kaedah Jejarian

BAB 3 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (LTK)
3.1 Pengenalan kepada LTK
3.2 Perintah Kendalian Perisian LTK
3.3 Lukisan Rajah Satah Mudah Menggunakan Perisian LTK
3.4 Lukisan Rajah Bongkah Menggunakan Perisian LTK

BAB 4 LUKISAN BANGUNAN
4.1 Pengenalan Lukisan Bangunan
4.2 Aplikasi Lukisan Bangunan bagi Rumah Kediaman Setingkat

BAB 5 LUKISAN PERPAIPAN
5.1 Pengenalan Lukisan Perpaipan
5.2 Aplikasi Lukisan Perpaipan

BAB 6 LUKISAN ELEKTRIK
6.1 Pengenalan Lukisan Elektrik
6.2 Aplikasi Lukisan Elektrik

BAB 7 LUKISAN REKA BENTUK DALAMAN KEDIAMAN
7.1 Pengenalan Reka Bentuk Dalaman Kediaman
7.2 Jenis Ruang Asas yang Terdapat dalam Rumah Kediaman
7.3 Reka Bentuk Ruang Dalaman bagi Rumah Kediaman Satu Tingkat

Glosari
Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Grafik Komunikasi Teknikal KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Grafik Komunikasi Teknikal KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 5 ini mengikuti panduan PSKP untuk MPEI, bertujuan menyediakan pendidikan seimbang dan kreatif. Buku ini memperkenalkan tujuh topik utama, memperdalam pemahaman, dan menyediakan latihan pengukuhan. Dirancang untuk memperkukuhkan asas teknikal sebelum melangkah ke peringkat tinggi. Dihasilkan sebagai rujukan penting untuk guru dan pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.