√ Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 2 (Download PDF)


Buku Teks Asas Sains Komputer Tingkatan 2 ini berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ia fokus pada Konsep Asas Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma, dan Kod Arahan. Pembelajaran berasaskan inkuiri, penyelesaian masalah, kolaboratif, dan KBAT digunakan.

Amalan STEM diperkenalkan melalui tugasan kehidupan harian. Tujuannya melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, kreatif, dan bersaing di peringkat global.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN
Ciri-ciri Istimewa dalam Buku Ini dan Fungsinya
Panduan Penggunaan Peta Pemikiran i-THINK Semasa Pembelajaran

BAB 1: PERWAKILAN DATA

1.1 Sistem Nombor Perlapanan
1.1.1 Perbezaan antara nombor perlapanan dan nombor perpuluhan
1.1.2 (i) Penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan
1.1.2 (ii) Penukaran nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan
1.1.2 (iii) Penukaran nombor perlapanan kepada nombor perduaan
1.1.2 (iv) Penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan
1.1.3 Penukaran pengekodan ASCII kepada nombor perlapanan berdasarkan aksara yang diberi
1.1.4 Hubung kait antara nombor perlapanan dengan kod ASCII dalam bahasa mesin

Praktis 1.1

1.2 Sistem Nombor Perenambelasan
1.2.1 Perbezaan antara nombor perenambelasan dan nombor perpuluhan
1.2.2 (i) Penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perenambelasan
1.2.2 (ii) Penukaran nombor perenambelasan kepada nombor perpuluhan
1.2.2 (iii) Penukaran nombor perenambelasan kepada nombor perduaan
1.2.2 (iv) Penukaran nombor perduaan kepada nombor perenambelasan
1.2.3 Penukaran pengekodan ASCII kepada nombor perenambelasan berdasarkan aksara yang diberi
1.2.4 Hubung kait nombor perenambelasan dengan kod ASCII dalam bahasa mesin

Praktis 1.2
Peta Konsep Bab 1
Senarai Semak Bab 1
Pentaksiran Bab 1

BAB 2: ALGORITMA

2.1 Pembangunan Algoritma
2.1.1 (i) Struktur kawalan pilihan bersarang
2.1.1 (ii) Struktur kawalan ulangan
2.1.2 Mengesan dan membaiki ralat yang terdapat dalam pseudokod dan carta alir dalam penyelesaian masalah
2.1.3 Menggunakan pseudokod dan carta alir dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah

Praktis 2.1
Peta Konsep Bab 2
Senarai Semak Bab 2
Pentaksiran Bab 2

BAB 3: KOD ARAHAN

3.1 Persekitaran Kod Arahan
3.1.1 Jenis data dalam segmen kod
3.1.2 Perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod
3.1.3 (i) Menghasilkan segmen kod menggunakan fungsi input dan fungsi output
3.1.3 (ii) Operator perbandingan
3.1.3 (iii) Operator logik
3.1.4 Mengesan dan membaiki ralat pada segmen kod dalam penyelesaian masalah
3.1.5 Menggunakan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar, dan operator untuk menyelesaikan masalah

Praktis 3.1

3.2 Struktur Kod Arahan
3.2.1 (i) Struktur kawalan jujukan dalam penyelesaian masalah
3.2.1 (ii) Struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah
3.2.1(iii) Struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah
3.2.1 (iv) Struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah
3.2.2 Menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan
3.2.3 Atur cara yang melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan

Praktis 3.2

Peta Konsep Bab 3
Senarai Semak Bab 3
Pentaksiran Bab 3

LAMPIRAN
JAWAPAN
GLOSARI
INDEKS
SENARAI RUJUKAN

Download Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 2 (per Unit)

NoBuku Teks Asas Komputer Tingkatan 2 per UnitPautan
1Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 – Bab 1.11-10?
2Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 – Bab 1.1?
3Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 – Bab 1.2?
4Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 – Bab 1.148-83?
5Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 – Bab 3.1?
6Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 – Bab 3.2?
7Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 – Bab 1.1186-203?

Download Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 2 (Semua Unit)

NoBuku Teks Asas Komputer Tingkatan 2 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 2 (Bab 1.1 – Bab 3.2)?
2Buku Teks Digital Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 2 (Bab 1.1 – Bab 3.2) (1)?
3Buku Teks Digital Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 2 (2)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Buku Teks Asas Sains Komputer Tingkatan 2 ini adalah hasil pengembangan DSKP Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan fokus pada Konsep Asas Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma, dan Kod Arahan. Pembelajaran yang melibatkan inkuiri, penyelesaian masalah, kolaborasi, dan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) menjadi pendekatan utama dalam pengajaran.

Selain itu, melalui amalan STEM dalam tugasan harian, tujuan buku ini adalah untuk melahirkan pelajar yang memiliki kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan siap bersaing dalam skala global.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.